Etalagebenen


Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten Claudicatio intermittens (etalagebenen) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van de 55-plussers last van PAV en veertien procent van de 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV. Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een (kosten)effectieve behandeling is voor patiënten met PAV. De huisarts verzorgt cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en verwijst de patiënt door voor een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijl-begeleiding bij een gespecialiseerd Chronisch ZorgNet-therapeut.

Zelfredzaamheid na een jaar

Het traject GLT en leefstijlbegeleiding is een intensieve behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode voor 2 à 3 sessies per week naar de Chronisch ZorgNet-therapeut gaat. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar GLT en leefstijlbegeleiding. Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan eventuele comorbiditeiten en/of andere beperkende factoren. Aangezien de belangrijkste risicofactoren van PAV bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn Chronisch ZorgNet-therapeuten extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering. Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het been, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

Fysiotherapie Boerland heeft een gespecialiseerd Chronisch ZorgNet-therapeut en helpt u graag verder met het GLT-traject en leefstijlbegeleiding bij claudication intermittens.

Maak een afspraak